NAE en zorgverzekeraars

Uw hulp wordt gevraagd.

Regelmatig ontvangt de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen vragen vanuit het veld over de rol van de NAE in verhouding tot de zorgverzekeraars. Inhoudelijk gaat dit veelal over de eisen die door zorgverzekeraars worden gesteld aan vrijgevestigde zorgverleners met betrekking tot contractering / vergoedingen.

De criteria om lid te worden van de NAE worden door sommige zorgverzekeraars aangegrepen als kwaliteitseis voor contractering. De NAE staat hier niet achter. Het opstellen van kwaliteitseisen aan zorgverleners is complex en afhankelijk van een aantal factoren.

De ontwikkeling van de Zorgstandaard Eetstoornissen gaat hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Zorgverzekeraars zijn zelf verantwoordelijk voor de eisen die zij aan zorgverleners stellen met betrekking tot contractering. De NAE wil wel graag inventariseren welke ervaringen onze leden hebben met zorgverzekeraars en inzicht krijgen in de discussie die ontstaat over de gestelde kwaliteitseisen.

Met ervaringen en/of vragen kunt u contact opnemen met de heer Lukas Heijs, penningmeester van de NAE, via l.heijs@altrecht.nl