Nederlandse Academie voor Eetstoornissen

De NAE is een vereniging voor professionals die werken met cliënten met eetstoornissen. Zij heeft tot doel de structuur en kwaliteit van zorg voor patiënten met een eetstoornis te verbeteren en onderzoek en preventie te bevorderen.

De NAE stelt zich daarbij de volgende doelen:

  • Het bevorderen van effectieve behandeling en zorg;
  • Het ontwikkelen en bevorderen van preventie;
  • Het verspreiden van kennis aan leden, hulpverleners en publiek;
  • Het stimuleren en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek en implementatie in de praktijk;
  • Het bevorderen van multidisciplinaire expertise en vertegenwoordig binnen de NAE;
  • Belangenbehartiging ten behoeve van leden, hulpverleners en publiek op het gebied van eetstoornissen;
  • Het bevorderen van de ontwikkeling en het gebruik van richtlijnen in de praktijk;
  • Het onderscheiden en belonen van uitzonderlijke prestaties.

 

VOOR WIE IS DE NAE?

De NAE is o.a. bedoeld voor psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, creatief therapeuten, diëtisten, sociotherapeuten, internisten, verpleegkundigen en psychomotorisch therapeuten. Daarnaast kunnen instellingen en instituten die zich met de zorg voor patiënten met eetstoornissen bezighouden, lid worden. Als derde groep leden kennen we de cliënten en hun naastbetrokkenen. Ook voor hen is de NAE beschikbaar.

LID WORDEN?

De NAE onderscheidt individueel lidmaatschap, instellingslidmaatschap en buitengewoon instellingslidmaatschap. Beschrijvingen hiervan en inschrijfformulieren zijn hier te vinden:
Inschrijfformulier behandelinstelling.
Inschrijfformulier individueel lid.


In 2017 gelden de volgende tarieven:

€ 65,- per jaar voor individuele leden;
€ 550,- per jaar voor behandelinstellingen plus een vastgesteld bedrag per inhoudelijk medewerker. Voor meer info hierover kunt u contact opnemen met het bureau van de NAE (bureau@naeweb.nl).