Zorgstandaard Eetstoornissen

De commentaren worden nu verwerkt en er wordt een patiëntenversie en een implementatieplan gemaakt. 28 maart is deze ter autorisatie
aangeboden. Dat betekent eind mei/begin juni daadwerkelijke oplevering en publicatie.
U kunt de ontwikkelingen volgen via de site van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ.

Geplaatst op: 05-05-2017

Vorige pagina