Eetlustopwekkers

  • Van cyproheptadine, een middel tegen allergieën, is uit onderzoek bij kinderen bekend dat het leidt tot verhoogde eetlust en gewichtstoename. Deze bijwerking was reden om het voor te schrijven bij anorexia nervosa. Overigens wordt het middel tegenwoordig vrijwel niet meer gebruikt vanwege een andere bijwerking: slaperigheid.
    • De effecten van het middel zijn bescheiden: er is geen verschil met placebo of amitryptiline.1 Uit subgroepanalyse bleek echter dat bij mensen met anorexia nervosa van het beperkende type de gewichtstoename groter was, en bij het eetbuien/purgerende type kleiner. Dit klopt met het bovenstaande verhaal over de ineffectiviteit van SSRI's in acute fase, omdat cyproheptadine een serotonine-antagonist is.2
  • Clonidine: Clonidine is een alpha2 noradrenerge receptor antagonist. In studies met apen leidt het tot voedselinname en heeft het middel ook een angstremmend effect. In een klein onderzoek bij mensen met anorexia nervosa werd geen verschil gevonden met placebo.3  
  • Tetrahydrocannabinol (THC): THC is de werkzame stof in cannabis. Bekend is dat roken van cannabis de eetlust kan opwekken. THC heeft bij mensen met anorexia nervosa geen invloed op voedselinname of gewicht. Wel leidt het tot ernstige bijwerkingen waaronder slaapstoornissen, paranoia en een gevoel van controleverlies. Vanwege deze bijwerkingen is THC geen geschikt middel is tegen anorexia nervosa.3 

Literatuur

  1. Halmi, K., Eckert, E., LaDu, T., Cohen, J. (1986). Anorexia nervosa. Treatment efficacy of cyproheptadine and amitriptyline. Archives of General Psychiatry, 43(2): 177-181.
  2. Attia, E., Mayer, L., Killory, E. (2001). Medication response in the treatment of patients with anorexia nervosa. Journal of Psychiatric Practice, 7(3): 157-162.
  3. Beumont, P., Hay, P., Beumont, R. (2003). Summary Australian and New Zealand clinical practice guideline for the management of anorexia nervosa (2003). Australasian Psychiatry, 11(2): 129-133