Over de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen

WAT IS DE NAE?

De NAE is een vereniging voor professionals die werken met cliënten met eetstoornissen, en voor de cliënten en hun naastbetrokkenen. Zij heeft tot doel de structuur en kwaliteit van zorg voor patiënten met een eetstoornis te verbeteren en onderzoek en preventie te bevorderen.

VOOR WIE IS DE NAE?

De NAE is o.a. bedoeld voor psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, creatief therapeuten, diëtisten, sociotherapeuten, internisten, verpleegkundigen en psychomotorisch therapeuten. Daarnaast kunnen instellingen en instituten die zich met de zorg voor patiënten met eetstoornissen bezighouden, lid worden.

De NAE onderscheidt leden, aspirant leden en belangstellende leden. Daarnaast kent de NAE reguliere- en aspirant behandelinstellingen.

INSCHRIJVEN? In 2020 gelden de volgende tarieven:

€ 75,- per jaar voor individuele leden,
€ 750,- per jaar voor behandelinstellingen en een vastgesteld bedrag per medewerker (alle medewerkers op het gebied van eetstoornissen van onze lidinstellingen, zijn automatisch lid van de NAE). Voor meer info hierover kunt u contact opnemen met het bureau van de NAE (bureau@naeweb.nl).

De NAE onderscheidt individueel lidmaatschap, instellingslidmaatschap en buitengewoon instellingslidmaatschap. Beschrijvingen hiervan en inschrijfformulieren zijn hier te vinden:

1. Beschrijving verschillende vormen individueel lidmaatschap
2. Inschrijfformulier individueel lidmaatschap

3. Beschrijving verschillende vormen instellingslidmaatschap
4. Inschrijfformulier instellingslidmaatschap
5. Inschrijfformulier buitengewoon instellingslidmaatschap


WAT KRIJG JE ER VOOR?

Het lidmaatschap biedt talloze mogelijkheden voor samenwerking met een multidisciplinaire groep van specialisten op het gebied van eetstoornissen. 

Voordelen van het lidmaatschap zijn:

  • Met voorrang en tegen gereduceerd tarief deel kunnen nemen aan het tweejaarlijks Congres en de tweejaarlijkse NAE-dag
  • Nieuwsbrieven/Nieuwsflitsen een aantal keren per jaar
  • Belangenbehartiging
  • Deelname aan Special Interest Groups (forums voor mensen met gemeenschappelijke belangstelling)
  • Bijscholing tegen gereduceerd tarief
  • Meepraten met andere leden in besloten LinkedIn groep

 

NAE BESTUUR

Bestuursleden met NAE portefeuilles en nevenfuncties

Dhr. Prof. Dr. E.F. van Furth, voorzitter - e.vanfurth@rivierduinen.nl
Directeur Behandelzaken GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula
Bijzonder hoogleraar eetstoornissen, afd. Psychiatrie, LUMC
Bestuurslid en mede-oprichter Proud2BMe
Lid Raad van Toezicht Karakter Kinder & Jeugdpsychiatrie 
TOPGGz; visitator, lid commissie kwaliteit en doelmatigheid, lid werkgroep Hoogspecialistische GGZ.

Dhr. G. de Roos, penningmeester  - gerard@ixtanoa.nl
Directeur bestuurder Ixta Noa 

Mw. Dr. H.J. Elgersma, secretaris - h.j.elgersma@accare.nl
Aandachtsgebied NAE: registratiecommissie
Klinisch (Medisch) psycholoog Accare

Mw. Drs. M. van Leeuwen, bestuurslid - margriet.van.leeuwen@novarum.nl
Psychiater Novarum
Bestuurslid PCAC

Mw. Drs. L. Libbers, bestuurslid - l.libbers@planet.nl
Aandachtsgebied NAE: SIGs
Directeur/(sport)diëtist/psycholoog EOVA
Lid stuurgroep VIE
Lid werkgroep Zorgstandaard Eetstoornissen

Mw. Prof. Dr. S. Mulkens, bestuurslid - s.mulkens@maastrichtuniversity.nl
Aandachtsgebied NAE: bijscholing
KP, PT, supervisor VGCT en onderzoeker SeysCentra en METGGz
Bijzonder hoogleraar Voedings- en eetstoornissen Universiteit Maastricht
Bestuurslid VGCt sectie Eetstoornissen & Obesitas
Lid werkgroep Zorgstandaard Eetstoornissen
Redactielid tijdschrift Gedragstherapie
Lid wetenschappelijke congrescommissie VGCt najaarscongres

De heer Herman den Dulk, bestuurslid - communicatie@weet.info

Bestuurslid Weet, vereniging rond eetstoornissen

Aandachtsgebied NAE: Patiënten en naasten

 

NAE Bureau - bureau@naeweb.nl