Over de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen

WAT IS DE NAE?

De NAE is een vereniging voor professionals die werken met cliënten met eetstoornissen, en voor de cliënten en hun naastbetrokkenen. Zij heeft tot doel de structuur en kwaliteit van zorg voor patiënten met een eetstoornis te verbeteren en onderzoek en preventie te bevorderen.

VOOR WIE IS DE NAE?

De NAE is o.a. bedoeld voor psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, creatief therapeuten, diëtisten, sociotherapeuten, internisten, verpleegkundigen en psychomotorisch therapeuten. Daarnaast kunnen instellingen en instituten die zich met de zorg voor patiënten met eetstoornissen bezighouden, lid worden.

De NAE onderscheidt leden, aspirant leden en belangstellende leden. Daarnaast kent de NAE reguliere- en aspirant behandelinstellingen.

INSCHRIJVEN? In 2021 gelden de volgende tarieven:

€ 75,- per jaar voor individuele leden,
€ 750,- per jaar voor behandelinstellingen en een vastgesteld bedrag per medewerker (alle medewerkers op het gebied van eetstoornissen van onze lidinstellingen, zijn automatisch lid van de NAE). Voor meer info hierover kunt u contact opnemen met het bureau van de NAE (bureau@naeweb.nl).

De NAE onderscheidt individueel lidmaatschap, instellingslidmaatschap en buitengewoon instellingslidmaatschap. Beschrijvingen hiervan en inschrijfformulieren zijn hier te vinden:

1. Beschrijving verschillende vormen individueel lidmaatschap
2. Inschrijfformulier individueel lidmaatschap

3. Beschrijving verschillende vormen instellingslidmaatschap
4. Inschrijfformulier instellingslidmaatschap
5. Inschrijfformulier buitengewoon instellingslidmaatschap


WAT KRIJG JE ER VOOR?

Het lidmaatschap biedt talloze mogelijkheden voor samenwerking met een multidisciplinaire groep van specialisten op het gebied van eetstoornissen. 

Voordelen van het lidmaatschap zijn:

  • Met voorrang en tegen gereduceerd tarief deel kunnen nemen aan het tweejaarlijks Congres en de tweejaarlijkse NAE-dag
  • Nieuwsbrieven/Nieuwsflitsen een aantal keren per jaar
  • Belangenbehartiging
  • Deelname aan Special Interest Groups (forums voor mensen met gemeenschappelijke belangstelling)
  • Bijscholing tegen gereduceerd tarief
  • Meepraten met andere leden in besloten LinkedIn groep

 

NAE BESTUUR

Bestuursleden met NAE portefeuilles en nevenfuncties

Mw. Prof. Dr. S. Mulkens, voorzitter s.mulkens@maastrichtuniversity.nl
Bijzonder hoogleraar Voedings- en eetstoornissen Universiteit Maastricht
KP, PT, supervisor VGCT en onderzoeker SeysCentra
Lid Stuurgroep K-EET

Lid wetenschappelijke congrescommissie VGCt najaarscongres


Dhr. G. de Roos, penningmeester - gerard@ixtanoa.nl
Directeur bestuurder Ixta Noa

Mw. Dr. H.J. Elgersma, secretaris - h.j.elgersma@accare.nl
Klinisch (Medisch) psycholoog Accare
Aandachtsgebied NAE: Registratiecommissie en bestuurslid PCAC
Lid Stuurgroep K-EET

De heer Drs. S. Cardona Cano, bestuurslid - S.Cardona@youz.nl
Psychiater en Directeur Zorg, Youz

De heer H. den Dulk, bestuurslid hddconsultancy@gmail.com
Bestuurslid Patiëntenvereniging Weet
Aandachtsgebied NAE: Patiënten- en naastenorganisaties

Mw. Drs. H. Schaapherder, bestuurslid - h.schaapherder@rivierduinen.nl
Psychiater en Manager Behandelzaken GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula

Mw. Drs. L. Libbers, bestuurslid - l.libbers@planet.nl
Directeur/(sport)diëtist/psycholoog EOVA
Aandachtsgebied NAE: Special Interest Groups (SIGs)
Lid stuurgroep VIE