Visie en doel  

De organisatie van de zorg voor eetstoornissen in Nederland is divers, zo niet complex. Niet alleen bestaan er verschillende behandelsettingen (ambulant, deeltijd, opname) voor de verschillende eetstoornissen (AN, BN, BED, ARFID) maar ook is de zorg georganiseerd naar leeftijdscategorie. Binnen de diverse zorgsoorten voor mensen met een eetstoornis worden dan ook nog diverse methodes en onderdelen ingezet. 

De NAE beoogt met haar bijscholing niet een volledig overzicht te geven van al deze mogelijkheden en de Nederlandse organisatie van deze zorg. De NAE wil wel nadrukkelijk scholing aanbieden die kwalitatief goed is, een helder programma heeft, gegeven wordt door gekwalificeerde docenten en toetsbare doelen heeft. Door middel van de scholing pretendeert de NAE minimaal aan te bieden wat u echt moet weten en kunnen op het gebied van eetstoornissen. Bijgevolg zal er een aantal onderwerpen niet in de scholing opgenomen worden, ten gunste van verbreding/ verdieping/ oefening van de onderwerpen die de NAE minimaal noodzakelijk acht. Hierbij baseren wij ons op de evidence based (internationale) literatuur.

Hybride

Deze najaarsbijscholing zal hybride vormgegeven worden. Uiteraard verdient het de voorkeur om de gehele bijscholing met alle deelnemers gezamenlijk in 't Springhuys te volgen. Echter, gezien de Coronamaatregelen die dan ongetwijfeld nog gelden, is een groepsgrootte van 8-10 deelnemers het maximaal haalbare. Om toch alle deelnemers de mogelijkheid te bieden tot interactie en kennismaking met collega's van andere instellingen/disciplines. Het is de intentie dat deelnemers tweemaal de bijscholing in 't Springhuys kunnen bijwonen, en tweemaal online via Zoom. 


Springhuys, Springweg 7, 3511 VH Utrecht.

De locatie is op loopafstand van het CS Utrecht. 

Data en onderwerpen*Handboek Eetstoornissen 

Er wordt gebruik gemaakt van het nieuwe Handboek Eetstoornissen (derde druk), waarvan verwacht wordt dat de deelnemers deze in hun bezit hebben dan wel toegang hebben tot deze uitgave.

 

 

(*Wijzigingen voorbehouden)